De volgende generatie OF manier van leven: Innovatieve ULF technologie

Vnex transformeert 's wereld meest geavanceerde moderne milieutechnologie in een eenvoudig toestel met netadaptor dat elk aspect van ons dagelijks leven verrijkt en zo een kwalitatieve levenstijl creëert.

Ultra Low Frequentie (ULF) elektromagnetische golven

Dit proces met trillingsenergie komt ook in de natuur voor. In 'blue spots', of plaatsen in de wereld waar de mensen erg oud worden, is aangetoond dat bronnen en rivieren trillingsenergie krijgen door infrarode magnetische golven die stenen en rotsen op de rivieroevers of in gesteentelagen uitzenden. Er is reeds gewezen op de vele gunstige gevolgen voor het metabolisme als je water drinkt uit natuurlijke bronnen, maar voor velen is dit nog onbekend terrein.

Voordelen van de ULF golfenergie in en om uw huis

Een groeiende wereldbevolking en de uitputting van onze natuurlijke bronnen hebben geleid tot de uitvinding van methoden en werkwijzen om aan de steeds groeiende noden te voldoen. Echter, de hogere levensstandaard die we vandaag genieten vertaalt zich niet per se in een betere levenskwaliteit. In ons hedendaagse leven bijvoorbeeld wordt het drinken van gechloreerd water uit de kraan als veilig en gemakkelijk beschouwd, maar we hebben de smaak van natuurlijk bronwater verloren. Het merendeel van het voedsel dat we consumeren is ook kunstmatig gearomatiseerd of bewerkt voor langere houdbaarheid, zodanig dat we niet meer kunnen genieten van de natuurlijke smaak van voedsel.

Door Vnex, hopen we deze fundamentele genoegens van het leven aan iedereen te brengen.

Vnex, de water energizer helpt om

  • de interne energie en zuiverende eigenschap van water te verhogen,
  • het transport van voedingsstoffen te bevordereren,
  • de smaak van eten en drinken te verbeteren,
  • zorgt voor een betere groei van bloemen en planten.

Meer weten?